Nieuws

Met ne’n ooln handbal moit leer’n!


Sporthal de Ransuil is hét decor om samen een sportief feestje te bouwen. Wat is in deze tijd nog actueler dan het carnavalsfeest?
Alle kabouterhandbalstertjes van de clusterverenigingen de Tukkers, Langeveen, Vasse en Stevo met daarnaast de handbalverenigingen RSC en Bornebroek waren top carnavalesk verkleed om zo hun wedstrijden te spelen.
Dat konden we duidelijk zien. Mega Mindy was sterk vertegenwoordigd en velen waren op de vroege morgen creatief richting Geesteren vertrokken.

Hoogheden.
Een verrassing voor de handbalstertjes was dat, Prins Paul de eerste met zijn Secretaris André van de Spekscheeters uit Vasse, Prins Gerard met adjudant Ben en hun hofdames van de Turftrappers uit Langeveen en Prins Raymond met adjudant Marcel van de Papsleef’n uit Geesteren de arena betraden onder de wel bekende carnavalsklanken van Liberté………….. Een lang lint van verkleedde handbalstertjes volgden in de polonaise en sierden de sporthal. Aan de zijlijn stonden enthousiast meeklappende en dansende ouders.
De toon was gezet en de hoogheden voegden zich bij hun handballende plaatsgenootjes om ze samen met de leidsters aan te moedigen en te coachen.
De hoogheden van Vasse en Langeveen moesten toevalligerwijs tegen elkaar spelen en er ontstond spontaan een feestje aan de rand van het veld. Met de klanken:  “Waar is dat feestje, Hier is dat feestje” werd het een gezellige sfeer. Resultaat telde niet, maar gezelligheid des te meer.

In de orde van alle kabouterhandballers.
Na de wedstrijd werden de hoogheden en alle aanwezigen op het veld toegesproken door de clustervoorzitters van de 4 handbalverenigingen.
Complimententen waren er voor de organisator van dit maandelijkse toernooi, Wendy Stolwijk. Ook Paulien Bos als beheerster van de kantine in de Ransuil werd bedankt voor haar medewerking.
Tja… en je laat de aanwezige hoogheden natuurlijk niet zonder een aandenken vertrekken.
Ze werden opgenomen in de orde van alle kabouterhandbalstertjes met als lijfspreuk:

“Met ne’n ooln handbal moit leer’n”

De 6 hoogheden werden door een zestal lieftallige handbalstertjes gehuldigd. Er werd hen een bal met lint en lijfspreuk om gehangen. Zelfs kwam er een dikke kus aan te pas.
Daarna volgde het fotomoment. Clemens Brughuis zoomde vakkundig in en kunt u de foto’s op de desbetreffende handbalsites terug zien.

Ontbijt en sponsoring.
Na gedane arbeid is het goed eten. Dat hebben we geweten. We hadden een hele voorraad aangelegd en dat is bijna allemaal genuttigd!
Het lekkere brood kwam uit Vasse van “de Bosbakker”.
Het overheerlijke verse fruit werd aangeboden door “Yvonne Keurentjes”.
Yvonne Keurentjes en de Bosbakker, hartelijke bedankt voor deze gulle gift!
Ook de Hoogheden en de leidsters konden aanschuiven en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.
De reacties van tal van ouders en bezoekers waren erg positief. Deze super gezellige morgen zullen de jeugdige handbalstertjes niet snel vergeten.
Niet alleen sport verbroederd, maar ook het carnaval brengt de mensen dichter bij elkaar!
Daar was iedereen het mee eens.
Iedereen een fijn handbal- en carnavalsseizoen gewenst namens:

HV de Tukkers, HV Langeveen, HV Vasse en HV Stevo

Maarten Lohuis en Rayco Wermelink jeugdhoogheden

Maandag 3 februari was het tijd voor de verkiezing van jeugdprins(es) en –adjudant(e). Acht duo’s dongen mee naar deze titel en probeerden via fanatieke campagnevoering de stemmen van de overige leerlingen van de Mariaschool in de wacht te slepen. Speciaal hiervoor waren er twee professionele stemhokjes met officiële stembiljetten in de hal van de school geplaatst.

Stemmen tellen

Tegen het middaguur konden alle stemmen geteld worden. Hierbij bleek dat de stemmen goed verdeeld waren over de acht duo’s. Uiteindelijk hadden Maarten Lohuis en Rayco Wermelink echter net één stem meer dan het duo dat op de tweede plaats eindigde. Snel werden hun ouders gebeld, zodat deze aanwezig konden zijn op het moment dat de uitslag door Prins Gerard en Adjudant Ben aan de kinderen bekend werd gemaakt. De lijfspreuk van Maarten en Rayco is ‘Met deze prins en adjudant op het voetbalveld, zijn ze ook met carnaval de held.’

Minigala

De eerste taak van Maarten en Rayco als jeugdhoogheden van de Turftrappers was het bijwonen van de voorrondes voor de minigala. Deze minigala vindt plaats op vrijdag 21 februari, als het carnavalsgeweld op de Mariaschool in Langeveen officieel los zal barsten. Vier groepen probeerden een plaats te bemachtigen in de minigala. Kim, Anne, Lieke, Babet, Kayla, Sanne, Tessa, Hieke en Merle uit groep 6 en 7 dansten op de Banana Song en YMCA. Eva en Meike uit groep 8 hadden een dans ingestudeerd op Captain Jack en Isa, Lara en Famke, eveneens uit groep 8, dansten op muziek van Daniel Kim. Tot slot traden Wessel, Chiel, Remco, Christian en Jelle uit groep 8 op als de meidengroep K5.

De jury, bestaand uit Prins Gerard, Adjudant Ben, de hofdames Marian en Yvonne en de jeugdhoogheden, beoordeelde uiteindelijk het optreden van Isa, Lara en Famke als beste. Zij zullen door deze overwinning niet alleen meedoen aan de minigala op school, maar ook optreden tijdens de gala-avonden in de feesttent.

 

Borden plaatsen

Twee dagen na de bekendmaking op school zijn er door de carnavalsvereniging naamborden geplaatst in de voortuin van de jeugdprins en –adjudant. De buren van Maarten en Rayco hebben vervolgens slingers en ballonnen opgehangen, waarna er alvast een eerste klein feest is gevierd. Er zullen de komende weken nog heel wat feesten volgen…

Elfde carnavalsviering CV de Turftrappers
 

Op zondag 2 februari vond de jaarlijkse carnavalsviering plaats in de Pancratiuskerk, dit jaar alweer voor de 11e keer. Onder vrolijke klanken van dweilorkest ‘Loat Goan’ kwamen Prins Gerard, Adjudant Ben, de hofdames Marian en Yvonne, de Raad van Elf, dansmariekes en een groot aantal oud-hoogheden om 9.00 uur de al grotendeels gevulde kerk binnen.

Elf jaar geleden werd er voor het eerst een carnavalsviering gehouden in Langeveen. Als derde prins van de Turftrappers nam Bertus Nijhuis toen het initiatief een dergelijke viering te organiseren. Met een pastoor in de familie en een pastoor als buurman mocht een carnavalsviering in de kerk niet ontbreken op de activiteitenagenda van de Turftrappers. Destijds en ook deze elfde keer ging pastor Heuven voor in de viering. Zowel de pastor als Bertus Nijhuis werden opgenomen in de orde van Prins Gerard en Adjudant Ben.

Overweging

In zijn overweging vroeg pastor Heuven zich af wat een Turftrapper bezielt. Hij kwam hierbij tot de conclusie dat carnavalsvierders zich even onttrekken aan de sleur. Even zijn er geen zorgen voor de dag van morgen en wordt het leven met een korreltje zout genomen. De Turftrappers vieren dit samen, lachen met elkaar en blijven vooral zichzelf. Het gewone leven komt na Aswoensdag wel weer. De pastor sloot zijn overweging af met een duidelijk alaaf!

Kinderen

De activiteit voor de kinderen, bijna allemaal in carnavalskleding, sloot goed aan op de overweging. De werkgroep kinderwoorddienst leerde hen een gedicht, over dansen, zingen, hossen en springen, gekke kleding en verstand op nul. Ook maakten de kinderen van gekleurd papier onderscheidingen aan een lint, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de hoogheden. Als dank hiervoor hadden Prins Gerard en Adjudant Ben ook voor alle kinderen een bijzondere onderscheiding. Om dit aan iedereen te laten zien, liepen hoogheden, pastor en kinderen een vrolijke polonaise door de gangpaden van de kerk.

Slot

In zijn slotwoord bedankte prins Gerard met name pastor Heuven en Bertus Nijhuis. Ook wenste hij iedereen een fijn en gezellig carnavalsjaar toe. Hierna zetten themakoor Courage! en het dweilorkest het slotlied in en stroomde de kerk weer leeg. Bij de uitgang werden de volwassenen getrakteerd op een bonbon met het logo van de carnavalsvereniging en de kinderen op spekjes, om te vieren dat het de 11e carnavalsviering van de Turftrappers was.

Aanbieden hofauto

Naast het openen van de residentie is op zaterdag 1 februari ook op officiële wijze de hofauto overhandigd aan de hoogheden van de Turftrappers. Deze mooi beletterde auto staat het komende carnavalsjaar ter beschikking om de hoogheden veilig naar alle feestjes te brengen. Evenals de afgelopen jaren is de hofauto ook dit jaar aangeboden door Autobedrijf Tijhuis.

Op de foto staat eigenaar Hubert Tijhuis met Prins Gerard, Adjudant Ben en de hofdames Marian en Yvonne.

 

 

Weekend vol carnaval voor de Turftrappers
 

In het weekend van 1 en 2 februari vonden er verschillende carnavalsactiviteiten plaats in Langeveen en Bruinehaar. Met het openen van de residentie, de carnavalsviering in de kerk en de bekendmaking van de jeugdprins en –adjudant is het carnaval voor de Turftrappers nu echt van start gegaan.

Opening residentie

Op zaterdag 1 februari jl. is Café Nobbenhuis weer officieel geopend als residentie van de Turftrappers. Ook dit jaar kunnen we rekenen op de gastvrijheid van de familie Nobbenhuis. Prins Gerard en Adjudant Ben onthulden, onder toeziend oog van de hofdames Marian en Yvonne en hun gevolg, het residentiebord met daarop een grote foto van henzelf. Eerder op de dag waren door de technische commissie de plaatsnaamborden van Langeveen en Bruinehaar al omgedoopt in Turvendorp. Na de plaatsing van het residentiebord werd door Theo, Marie en Gerald Nobbenhuis aan alle aanwezigen een borrel aangeboden, waarmee het carnavalsjaar 2014 officieel werd ingeluid.

Op de foto staan de uitbaters van Café Nobbenhuis samen met Prins Gerard, Adjudant Ben en de hofdames Marian en Yvonne.

10 november 2013

Opkomst Prins Gerard en Adjudant Ben van De Turftrappers

Afgelopen zaterdag zijn de dertiende prins en adjudant van onze vereniging bekend gemaakt. In een overvolle residentie, Café Nobbenhuis, werd om 22.11 uur de Turfkist geopend door de hoogheden van vorig jaar, prins Guus en adjudant Hubert. Hieruit kwamen prins Gerard (Weultjes) en adjudant Ben (Geuke) tevoorschijn. Samen met hun hofdames Marian en Yvonne zullen zij dit jaar voorop gaan in onze carnavalsactiviteiten.

Cryptische omschrijving

De afgelopen weken werd er al veel geraden naar de namen van de nieuwe hoogheden, aan de hand van vier cryptische omschrijvingen: woar de een stopt, geet de ander vedan, ze hoolt ’m allebeer gearn hoog, wat de een kwiet is west, is de ander nog nig lukt en de een hef ze onner de klös had, de ander had ze d’r onder mot’n hem. Veel mensen twijfelden, veel dachten het zeker te weten, maar slechts drie mensen uit Langeveen en Bruinehaar wisten deze omschrijvingen echt te ontcijferen: Connie Hemmes, Anouk ter Groot en Bennie Meijer. Voor hen was de uitleg gemakkelijk: als Gerard klaar is met timmeren, kan Ben beginnen met schilderen,

Gerard en Ben zitten op volleybal en bij deze sport mag de bal de grond niet raken,

Gerard is zijn rijbewijs kwijt geweest, Ben (nog) niet en

Gerard is een stuk langer dan Ben. Na loting won Connie Hemmes het diner voor twee personen bij Café Nobbenhuis: geniet ervan en eet smakelijk!

Proclamatie

Uit de proclamatie van de nieuwe hoogheden blijkt dat ze betrokken zijn bij het leven in Langeveen en Bruinehaar. Het is belangrijk dat er gebouwd blijft worden en dat de school in stand gehouden wordt. En het mooie natuurgebied in Bruinehaar mag ook zeker niet verdwijnen. Tot slot hopen de nieuwe Prins en Adjudant dat dweilorkest Loat Goan, het hofkoor en de dansmariekes in de komende periode achter hen staan als zij ‘met bekken en trom in de haand völ kabaal maakt in carnavalslaand’.

Afscheid

Naast de opkomst van de nieuwe hoogheden werd er zaterdagavond ook afscheid genomen. Daniëlle Reekers nam afscheid als lid van het bestuur. Ze was veertien jaar geleden een van de oprichters van de vereniging, jarenlang lid van de Raad van Elf en organiseerde verschillende evenementen, waaronder het jubileumfeest drie jaar geleden, de sleutelactiviteiten in 2013 en Dancing with the Stars. Het organisatietalent van Daniëlle gaat echter niet verloren, want ze blijft zich inzetten voor met name de sponsorcommissie.

Ook is er afscheid genomen van vier dansmariekes. Elles Nieuwmeijer, Else Oude Hendriksman, Marlijn Aalderink en Lyanne Hagedoorn hebben heel wat keren samen op het podium gestaan. Ze wonnen drie keer het dansgardeconcours in Fleringen en deden mee aan de Langeveense versie van Dancing with the Stars. Nu hebben ze echter toch besloten een punt achter hun danscarrière te zetten. Hun plaats bij de dansmariekes wordt ingenomen door Marloes ter Groot, Diede Lohuis, Jolijn van der Wal en Bente Pouwels. Wij wensen deze nieuwe dames veel plezier en succes toe!

Bonte stoet trekt door Langeveen
 

Zaterdag 2 februari ging om twee uur ’s middags de eerste Twentse optocht van start. Op ongeveer hetzelfde tijdstip begon het zacht te sneeuwen en iets te hagelen, maar dat mocht de pret niet drukken. Een kleurrijke stoet van carnavalsvierders trok vrolijk dansend door de straten van Langeveen. En al snel kwam er weer een waterig zonnetje tevoorschijn.

Op de prinsenwagen van de Turftrappers zagen prins Guus, adjudant Hubert, hun hofdames Thea en Karin en de jeugdhoogheden Marlène en Suzanne alle deelnemers voorbij trekken. Voorop ging de muziekvereniging uit Kloosterhaar, die zowel publiek als deelnemers in een vrolijke stemming bracht. Omdat Langeveen sleuteldorp is, deden dit jaar ook de prinsenwagens van de meeste andere carnavalsverenigingen uit de gemeente Tubbergen mee.

Thema’s

De sleutel was dan ook een regelmatig terugkerend thema in de optocht, net als allerlei ‘bakken’, wat natuurlijk te maken had met de bijnaam van de familie van adjudant Hubert. Ook werden er actuele onderwerpen op een ludieke manier uitgebeeld, zoals het recent aangekondigde aftreden van koningin Beatrix. Het uiteindelijke resultaat was een lange, fantastische stoet met veel diversiteit en humor.

Prijswinnaars

Alle deelnemers werden op verschillende plaatsen langs de route beoordeeld door een deskundige jury. Dit leverde uiteindelijk de volgende prijswinnaars op.

  • Grote wagens: 1. Venfluiters, 2. Peleton en 3. Kroegtijgers
  • Kleine wagens: 1. Heidebössels en 2. Peuveresch
  • Grote loopgroepen: 1. Oss’nhook en 2. familie prins en adjudant
  • Kleine loopgroepen: 1. Laklady’s en 2. Glitter & Glamour
  • Een- en tweelingen: 1. Marcel en Monique Pegge en 2. Brother & Sister
  • Jeugd: 1. Kujodo en 2. Vlam in de pan

De geinprijs ging dit jaar naar René Koopman: Stop de plofkip.

Elf keer jeugdhoogheden in Langeveen

 

Al twaalf jaar wordt er enthousiast carnaval gevierd op de lagere school in Langeveen. Dit jaar was het de elfde keer dat er een jeugdprins en jeugdadjudant gekozen werden. ‘Elf is bij de carnaval een bijzonder getal’, zo vertelde meester Nieck afgelopen vrijdag tijdens het carnavalsfeest op de Mariaschool.

Daarom werd besloten alle eerdere jeugdhoogheden dit jaar uit te nodigen. De meesten gaven graag aan deze uitnodiging gehoor en binnen korte tijd stond het podium dan ook vol met jeugdhoogheden uit de afgelopen tien jaar. Allemaal kregen ze een foto van hun eigen carnavalsjaar overhandigd, waarmee aan het eind van de ochtend een fotogalerij in de hal van de school werd gemaakt.

Minigala

Nadat iedereen een plaats in het publiek had gevonden, was het tijd voor een minigala. Uit bijna alle groepen waren kinderen enthousiast aan het oefenen geslagen om deze ochtend een spectaculair optreden neer te kunnen zetten. Dat leverde onder andere een komisch stukje op van Jinske en Laurien uit groep 5. Zij lazen als leraar en leerling het opstel ‘de kat’ van André van Duin voor. Jelle, Chiel, Remco, Christian en Rayco uit groep 7 dansten Gangnam Style en de kinderen uit groep 2 dansten het Vliegerlied van de Dikdakkers. Een bijzonder optreden was er van Bart uit groep 6. Hij speelde live op zijn gitaar Rosanne van Nick en Simon. Iedereen in de zaal danste en zong vrolijk met alle stukjes mee.

Onderscheidingen

Naast alle kinderoptredens waren er ook enkele officiële onderscheidingen. Aan het begin van de ochtend hadden jeugdprinses Marlène en jeugdadjudante Suzanne al een zelfgemaakte onderscheiding uitgereikt aan prins Guus en adjudant Hubert van de Turftrappers, maar er waren meer mensen die ze in hun orde op wilden nemen. Daarom kregen ook Jorieke Leus, voor alles wat ze voor de juniordansmariekes doet, Christine Luft, omdat ze als zus van Suzanne goed geholpen had bij het maken van de verkiezingsposter, en Marloes Goossen, als juf van de jeugdhoogheden, een speciale onderscheiding.

Rondrit en polonaise

Voor de kinderen uit groep 2 en 3 werd de ochtend afgesloten met een rondrit door Langeveen. Samen met de ‘grote’ hoogheden, de dansmariekes en leden van de Raad van Elf mochten ze op de prinsenwagen van de Turftrappers. De kinderen uit de hogere groepen konden nog even verder genieten van de laatste optredens tijdens het minigala. De ochtend werd officieel afgesloten met een polonaise van vrolijk verklede kinderen, leerkrachten, prins en adjudant, de Raad van Elf, oud-hoogheden en met muziek van dweilorkest ‘Loat Goan’ en DJ Erik Damhuis.

Gala-avonden CV de Turftrappers

 

‘Zing mee, spring mee, feest mee en lach mee.’ Met die woorden werden de twee gala-avonden afgelopen donderdag en vrijdag afgetrapt door spreekstalmeester Raymond Kienhuis. Ruim duizend mensen genoten vervolgens van muziek, dans, buuts en dorpspolitiek.

Het hofkoor zette meteen de toon met het Turftrapperslied, dat volgens prins Guus gezien mag worden als het Wilhelmus van Langeveen en Bruinehaar. Een staand publiek was het gevolg. Deze toon werd voortgezet in het optreden van de lagere school, waarin Famke Brunink, Isa Plegt en Lara Plegt spectaculair en met humor dansten op een medley van Michael Jackson.

Serieus geklets

Ook de hierna volgende optredens zorgden voor veel hilariteit, zoals bij Yvonne Nijhuis en Thea Heveling als Funny en Fanny. Inspelend op 3FM Serious Request in Enschede lieten beide dames zich een half uur opsluiten in een ‘glazen huis’ op het plein Drieschicht in Langeveen. Hier konden tegen betaling plaatjes aangevraagd worden om de in zwaar weer verkerende carnavalsvereniging te steunen. Dit werd veelvuldig gedaan door mensen uit Langeveen en Bruinehaar, met als gevolg dat er uiteindelijk € 2.100,- werd opgehaald. Volgens Funny en Fanny precies genoeg om de onlangs doorgevoerde contributieverhoging terug te draaien naar € 11,-.

Oud-hoogheden

In het optreden van de oud-hoogheden had Frans Kienhuis als Hennik Heuimot de hoofdrol. Tussen de andere oud-hoogheden ging hij op zoek naar een adjudant voor de prins. De Nieuwe Adjudant (DNA) werd gezocht door middel van DNA-onderzoek. Na heel wat ongeschikte kandidaten bleek (Huhuhu)Bert (Schrage) uiteindelijk de perfecte adjudant.

Familie

Natuurlijk was er ook een bijdrage van de familie, dit keer in de vorm van een ludieke film. In de stijl van ‘Man Bijt Hond’ hadden de kinderen van de prins Guus en adjudant Hubert, samen met andere familieleden, het leven van beide hoogheden in beeld gebracht. Na de film was het voor iedereen duidelijk hoe een dag uit het leven van prins Guus eruit ziet en hoe adjudant Hubert zijn tienerjaren door is gekomen.

Reservehofdames

Hofdames hebben tijdens de carnavalsperiode een druk leven en het hebben van reservehofdames kan dan soms uitkomst bieden. Maar ook de functie van reservehofdame is zwaar, zo bleek uit een hilarisch optreden van Regina Haarhuis en Anja Jonker. Beide dames waren ingehuurd om de taken van hofdame Thea en hofdame Karin over te nemen als zij hiervoor geen tijd hadden. En dat betekent dat je je figuur goed in vorm moet hebben. Gelukkig bleek dat dit met de nodige hulpmiddelen prima te doen is.

Verrassingsact

Bij de Schaop’nböll’kes in Tubbergen heeft ze al verschillende keren op het podium gestaan. Dit keer trad ze, als verrassing voor adjudant Hubert, ook in Langeveen op. Tijdens dit optreden werd nog eens duidelijk gemaakt waarin nou de verschillen tussen man en vrouw zitten. Hoe klop je na het eten van pinda’s het zout van je handen? Hoe trek je een trui uit? Wat doe je met spullen die op de trap liggen?

Beide gala-avonden werden opgeluisterd door muziek en dans van het hofkoor, de juniordansmariekes en de seniordansmariekes. Tot slot was er traditiegetrouw een polonaise van hoogheden, Raad van Elf, dansmariekes, alle artiesten en natuurlijk het publiek.

Marlène Bels en Suzanne Luft 11e jeugdhoogheden

 

Sinds maandag 21 januari zijn ook de jeugdhoogheden bekend. Marlène Bels en Suzanne Luft, beiden uit Bruinehaar, bleken net iets meer stemmen te hebben verzameld dan een tweede koppel dat de strijd was aangegaan. Slechts één stem was het verschil! Misschien gaf hun lijfspreuk de doorslag: ‘Met ons als Turfgrieten uit Bruinehaar, wordt dit een groot, feestelijk carnavalsjaar, reken maar’.

Pas op vrijdag 1 februari zal het carnavalsgeweld op de Mariaschool officieel losbarsten, maar op 21 januari waren er al allerlei voorbereidende activiteiten. ‘s Morgens konden alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 een stem uitbrengen op een van de twee koppels die zich kandidaat hadden gesteld voor de titel van alweer de elfde jeugdhoogheden van de Turftrappers.

Meisjes

Voor het stemmen waren twee professionele stemhokjes met officiële stembiljetten in de hal van de school geplaatst. Uit de stembiljetten bleek al snel dat er dit jaar een jeugdprinses en een jeugdadjudante gekozen zouden worden. Er hadden zich namelijk alleen meisjes aangemeld. Tegen het middaguur konden alle stemmen geteld worden en bleek dat Marlène en Suzanne de meeste kinderstemmen hadden gekregen. Deze uitslag werd bekendgemaakt door prins Guus en adjudant Hubert, die samen met hun hofdames voor de jeugdverkiezing op de Mariaschool waren.

Sleutel

Net als prins Guus en adjudant Hubert kregen ook Marlène en Suzanne een sleutel overhandigd, de sleutel van de lagere school. Hiermee hebben de Turftrappers dit jaar sleutelhoogheden uit de Gemeente Tubbergen en sleutelhoogheden uit de Gemeente Twenterand. De sleutel geeft Marlène en Suzanne het recht mee te vergaderen met de ledenraad van de lagere school.

Onder het toeziend oog van alle leerkrachten en leerlingen hebben prins Guus, adjudant Hubert, jeugdprinses Marlène en haar adjudante Suzanne vervolgens de vlag gehesen op het centrumplein. De vlag in top betekent feest op school!

Turftrappers ontvangen gemeentelijke hoogheden

 

Zondag 6 januari hebben alle hoogheden en hofdames van de carnavalsverenigingen in de Gemeente Tubbergen elkaar in Langeveen ontmoet. Reden van de ontmoeting was elkaar beter te leren kennen voor het carnavalsseizoen officieel losbarst. Bovendien is van de gelegenheid gebruik gemaakt een gezamenlijke foto te maken.

Kennismaking

Prins Guus en Adjudant Hubert zijn om 10.00 uur ’s ochtends met de Turftrappersbus op pad gegaan om alle hoogheden van de Gemeente Tubbergen op te halen. Via Geesteren, Harbrinkhoek, Albergen, Fleringen, Reutum, Vasse en Tubbergen kwam de bus om iets voor 11.30 uur terug in Langeveen.

Hier is allereerst bij Plegt-Vos een foto gemaakt van alle hoogheden en hun hofdames samen. Vervolgens werd het programma voortgezet bij Café Nobbenhuis, waar Thijs Oude Steenhof alle hoogheden uitnodigde zich voor te stellen en te beschrijven wat hun eerste reactie was op de vraag Prins of Adjudant te worden. Deze reacties bleken uiteen te lopen van ‘Ik heb niet zoveel met carnaval, zit liever met een boek op de bank’ (Dubbelkiekers) tot ‘Daar hoef ik niet lang over na te denken’ (Papsleef’n) en ‘Even aan mijn ouders vragen’ (Schaop’nköpkes). Na deze voorstelronde werd het officiële gedeelte afgesloten met het onderling uitreiken van onderscheidingen en kon er overgegaan worden op het uitwisselen van de eerste ervaringen als hoogheid. Om 14.30 uur zijn alle hoogheden door de Turftrappersbus weer naar hun eigen residentie teruggebracht.

De sfeer tijdens deze kennismaking was erg gezellig en belooft veel voor de sfeer tijdens de komende carnavalsactiviteiten.

Foto

Op de foto ziet u op de bovenste rij Adjudant Coen en Prins Thomas met hofdames Alice en Ilse (Papsleef'n), Adjudant Hans en Prins Perry met hofdames Ellen en Angelique (Dubbelkiekers), Prins Herman en Adjudant Bart met hofdames Josefien en Karin (Kroesmennekes), Sik Rob en Prins Eric met hofdames Hilda en Riëtta (Alberger Bökke), Prins Roel en Sik Mike met hofdames Janike en Cristel (Bokk'n Hörnkes). Op de onderste rij staan Prins Daan en Adjudant Chiel (Schaop'nköpkes), Adjudant Nico en Prins Wim met hofdames Mariël en Ingrid (Schaop'nböll'kes), Adjudant Martin en Prins Jan met hofdames Marian en Annet (Pin'n), Secretaris Arnold en Prins Henk zonder hofdames Marieke en Christel (Spekscheeters), Prins Guus en Adjudant Hubert met hofdames Thea en Karin (Turftrappers).

Opkomst Prins Guus en Adjudant Hubert van De Turftrappers

LANGEVEEN / BRUINEHAAR Dit weekend is het de elfde van de elfde, officieel het begin van het carnavalsseizoen. Bij de Turftrappers is dit gisteravond gevierd door het bekendmaken van de twaalfde Prins en Adjudant van de vereniging. In een volle residentie werd om 22.11 uur de Turfkist geopend door de hoogheden van vorig jaar, Prins Jos en Adjudant Bennie. Hieruit kwamen Prins Guus (Plegt) en Adjudant Hubert (Tijhuis), die samen met hun hofdames Thea en Karin dit jaar voorop zullen gaan in het carnavalsgeweld van de Turftrappers.

Cryptische omschrijving

De afgelopen weken werd er al veel gegist naar de namen van de nieuwe hoogheden. Hiervoor waren vier cryptische omschrijvingen opgesteld: wat de een zwart hef, hef de ander wit, de een hef ’t weark dicht bie ’t hoes, de ander ’t hoes dicht bie ’t weark, ze hebt dezölfde baand met de residentie en schakel dit stel nog nich oet. Niemand in Langeveen of Bruinehaar wist deze omschrijvingen echter te ontcijferen. Blijkbaar waren ze moeilijker dan de prinscommissie had gedacht. Toch is de uitleg gemakkelijk en in slechts enkele woorden te geven. Hofdame Thea heeft zwart haar, hofdame Karin is blond, Guus kan lopend naar zijn werk bij Plegt-Vos en ook Hubert heeft zijn autobedrijf naast de deur, Theo en Marietje Nobbenhuis zijn buren van zowel de Prins als de Adjudant en Guus en Hubert schakelen allebei heel wat af in en op hun gemotoriseerd vervoer.

Proclamatie

Uit de proclamatie van de nieuwe hoogheden blijkt dat ze rasechte Turftrappers zijn. Het is belangrijk dat Langeveen mee blijft tellen in de gemeente Tubbergen. Bankzaken zijn via Geesteren en Tubbergen al naar Almelo overgeplaatst en ook voor het collectief inkopen van zonnepanelen viel Langeveen buiten de boot. Een supermarkt is er nog wel en dat moet ook zeker zo blijven. Uit de laatste regel van de proclamatie blijkt dat er niet altijd alcohol nodig is voor het vieren van carnaval. Prins Guus drinkt geen alcohol, heeft dus geen hofchauffeur nodig, waardoor Adjudant Hubert geen grote hofauto hoeft te regelen: ‘En da’s nog nich zo gek in disse tied.’

Sleutel

Prins Guus en Adjudant Hubert gaan niet alleen voorop in het carnavalsgeweld van de Turftrappers, ze zullen ook de sleutel van de gemeente Tubbergen beheren. Deze krijgen ze in januari officieel overhandigd door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tubbergen. Een speciaal in het leven geroepen sleutelcommissie is al volop bezig hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen. Dat de gemeentesleutel voor de nieuwe hoogheden van de Turftrappers geen belemmering zal zijn voor het vieren van een geweldig carnavalsfeest, blijkt wel uit de lijfspreuk van Prins Guus en Adjudant Hubert: Wij bint Turftrappers in hart en nier’n, dus ok met de gemeenteslöttel kö’w carnaval vier’n!