Carnaval

Wat is carnaval?

Carnaval is het drie tot acht dagen durende feest dat voorafgaat aan de 40 dagen durende vastentijd die ingaat op Aswoensdag. De term "carnaval" is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse carnelevarium, wat onthouding van het vlees betekent. Aangezien carnaval een van oorsprong rooms-katkoliek feest is, is het niet verbazingwekkend dat dit feest met name wordt gevierd in rooms-katholieke streken als Italië, Frankrijk, België, Zuid-Nederland, de Rijnstreek en niet te vergeten in Latijns-Amerika.

Wanneer is het carnaval?

Pasen is bepalend voor de datum van de eerste carnavalsdag. Paaszondag is, volgens het concilie van Nicea (325 voor Christus), op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). In 2004 is dinsdag 5 april de dag, gerekend vanaf 21 maart, dat het voor het eerst volle maan is. De eerstvolgende zondag valt dan op 11 april, wat in 2004 eerste paasdag is. Ga dan zeven weken terug voor de zondag in het officiële carnavalsweekend, deze valt dus op 22 februari.
Carnaval begint officieel op zondag. De zaterdag is er in de loop der jaren als extra feestdag "bijgesmokkeld" (bij ons in de gemeente zelfs het weekend daar weer voor!).
De 'vasten' begint officieel op Aswoensdag.

http://turftrappers.extendas.eu/media/images/Logo%20-%20CV%20De%20Turftrappers.jpgOp Aswoensdag kregen de boetelingen as op het hoofd gestrooid en het boetekleed opgelegd als teken dat zij in de komende tijd boete deden. Voor die veertig dagen was men - reeds in de achtste eeuw - alleen de dagen gaan tellen waarop er echt gevast werd. De zondagen vielen daarbuiten. In de elfde eeuw werd het een vast gebruik dat álle gelovigen zich met as laten bestrooien. Met de as, afkomstig van de verbrande palmtakken van de vorige Palmzondag, wordt een kruis gemaakt op het voorhoofd (meestal bij leken en met name vrouwen omdat zij hun hoofd bedekt hadden) of op de kruin (bij geestelijken en ook bij mannen). Bij het opleggen van de as wordt gezegd: "Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren" (naar Genesis 3,19) of "Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap" (Marcus 1,15).

Als we dit weten kunnen we de carnavalsdata van de komende jaren dus uitrekenen.
Hieronder vindt u alvast een overzicht van de data voor het komende jaar (uiteraard onder voorbehoud):

2016
Zaterdag 30 januari:            Carnavalsoptocht in Langeveen
Zondag 31 januari:              Carnavalsoptocht in Albergen
Zaterdag 6 februari:             Carnavalsoptocht in Fleringen/Harbrinkhoek/Reutum/Vasse
Zondag 7 februari:               Carnavalsoptocht in Geesteren
Maandag 8 februari:             Rosenmontag/carnavalsoptocht in Tubbergen
Dinsdag 9 februari:               Bokverbranden
Woensdag 10 februari:        Aswoensdag

2017
Zaterdag 18 februari:           Carnavalsoptocht in Langeveen
Zondag 19 februari:             Carnavalsoptocht in Albergen
Zaterdag 25 februari:           Carnavalsoptocht in Fleringen/Harbrinkhoek/Reutum/Vasse
Zondag 26 februari:             Carnavalsoptocht in Geesteren
Maandag 27 februari:           Rosenmontag/carnavalsoptocht in Tubbergen
Dinsdag 28 februari:             Bokverbranden
Woensdag 1 maart:              Aswoensdag

2018
Zaterdag 3 februari:             Carnavalsoptocht in Langeveen
Zondag 4 februari:               Carnavalsoptocht in Albergen
Zaterdag 10 februari:           Carnavalsoptocht in Fleringen/Harbrinkhoek/Reutum/Vasse
Zondag 11 februari:             Carnavalsoptocht in Geesteren
Maandag 12 februari:           Rosenmontag/carnavalsoptocht in Tubbergen
Dinsdag 13 februari:             Bokverbranden
Woensdag 14 februari:        Aswoensdag

2019
Zaterdag 23 februari:           Carnavalsoptocht in Langeveen
Zondag 24 februari:             Carnavalsoptocht in Albergen
Zaterdag 2 maart:                 Carnavalsoptocht in Fleringen/Harbrinkhoek/Reutum/Vasse
Zondag 3 maart:                   Carnavalsoptocht in Geesteren
Maandag 4 maart:                 Rosenmontag/carnavalsoptocht in Tubbergen
Dinsdag 5 maart:                  Bokverbranden
Woensdag 6 maart:              Aswoensdag

2020
Zaterdag 15 februari:           Carnavalsoptocht in Langeveen
Zondag 16 februari:             Carnavalsoptocht in Albergen
Zaterdag 22 februari:           Carnavalsoptocht in Fleringen/Harbrinkhoek/Reutum/Vasse
Zondag 23 februari:             Carnavalsoptocht in Geesteren
Maandag 24 februari:           Rosenmontag/carnavalsoptocht in Tubbergen
Dinsdag 25 februari:             Bokverbranden
Woensdag 26 februari:        Aswoensdag